MindSet

Ten grondslag van een gezonde lifestyle ligt de attitude en het bewustzijn. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de verschillende processen in het menselijk lichaam tijdens het sporten en eten. Wij werken  daarom aan het bewustzijn middels het delen van onze kennis over voeding, sport en anatomie.

Een ander belangrijk onderdeel is de attitude, jouw houding en motivatie. Dit wordt gevormd door je doelstellingen en hoe graag je deze wilt behalen. Het hebben van een doelstelling is een belangrijk onderdeel van progressie. Wanneer je moeite hebt met de training of het voedingspatroon, zal jouw doelstelling je door dit proces helpen. Bij Laurens Lindeman leren wij je hoe je dit doel moet formuleren en gebruiken als motivatietool.

Herken en Erken deel 1
Herken en erken deel 1.pdf (331.41KB)
Herken en Erken deel 1
Herken en erken deel 1.pdf (331.41KB)
Herken en Erken Deel 2
Herken en erken deel 2.pdf (322.88KB)
Herken en Erken Deel 2
Herken en erken deel 2.pdf (322.88KB)